Esmaül Hüsna Ve Şerhi
İSMİ CELİL ANLAMI TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ


Er- RAHMÂN

Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden

 günde 298

Dünya ve Ahirette Allah'ın sevgilisi olmak


Er- RAHÎM

Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

 günde 258

Maddi ve Manevi Rızıklar


El- MELİK

Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.

 günde 90

Emir sahibi olmak, maddi ve manevi  güçlü olmak


El- KUDDÛS

Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz

günde 170

Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği


Es- SELÂM

Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren

 günde 131

Korkulan herşeyden korunmak


El- MÜ'MİN

Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
 koruyup rahatlatan

günde 137

Kötü hastalıklara düşmemek


El- MÜHEYMİN

Gözeten ve Koruyan

 günde 145

İnsanların düşüncelerini anlar
korunur


El- AZÎZ

Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip

günde 94

Düşmanlara galip gelmek


El- CEBBÂR

Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan

günde 206

istek ve Arzuların olması için


El- MÜTEKEBBİR

Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak


El- HALÎK

Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
hepsini yoktan var eden

günde 731

İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak


El- BÂRİ'

Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
 birbirine uygun halde yaratan
günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur


El- MUSAVVİR

Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren

günde 336

Maksat ve merama ulaşmak için


El- ĞAFFÂR

Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma


El- KAHHÂR

Herşeye her istediğini
yapacak şekilde galip
ve hakim olan

günde 306

Zalimleri kahretmek için


El- VEHHÂB

Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için


Er- REZZÂK

Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden

günde 308

Bol rızıklı ömür için


El- FETTÂH

Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için


El- ALÎM

Her şeyi çok iyi bilen

günde 150

ilim zenginliği için


El- KÂBID

Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için


El- BÂSIT

Açan, Genişleten

günde 72

İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi


El- HÂFID

Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak


Er- RÂFİ

Yukarı kaldıran, yükselten

günde 351

İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için


El- MUİZ

İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak


El- MÜZİL

Zillete düşüren, hor ve hakir eden

günde 770

Düşmanları zelil etmek için


Es- SEMİ'

Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu için


El- BASİR

Her şeyi iyi gören

günde 112

Acziyetin kalkması için


El- HAKEM

Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için


El- ADL

Çok Adaletli

günde 104

Adaletli olmak için


El- LÂTÎF

En ince işlerin bütün
inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için


El- HABÎR

Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar

günde 812

Hafıza ve idrakin genişlemesi için


El- HALÎM

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren
günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için


El- AZİM

Çok Azametli

günde 1020

Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için


El- ĞAFÛR

Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak


Eş- ŞEKÛR

Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren

günde 526

Talihin açıklığı, bol rızık


El- ALİY

Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için


El- KEBİR

En büyük, pek büyük

günde 232

Hürmet görmek için

 

 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=